top of page

Fuha Hotel
Peking NR Kina

 

Kategorija 
Program 

Tema 
Godina 
Površina 
Status 
Saradnici 


 

Ugostiteljstvo
Hotel
Dvorište
2020
9200m2
Koncept
MQ Studio


 

Fuha hotel je lociran u istorijskoj rezidencijalnoj četvrti Hutong u Pekingu. Da li je moguće osmisliti savremeni Hotelski brend bez narušavanja istorijskog konteksta? Kako da lekcije iz prošlosti koristimo za stvaranje budućnosti? Ideja je da se kreira savremeno prostorno iskustvo u duhu antičke tradicije. Tema projekta je prostorna reaktivacija vernakularne arhitekture kroz njenu funkciju, program i materijalizaciju.

Kuća sa atrijumskim dvorištem Siheyuan je dominantna tipologija rezidencijalne arhitekture u urbanom tkivu grada  Pekinga. Shodno tome, naše istraživanje se bazira na identifikaciji kvaliteta i vrednosti Siheyuan tipologije koji mogu da inspirišu savremene prostorne potrebe. Osnovni prostorni kvaliteti vernakularne arhitekture su transformisani korišćenjem savremenog izraza, sa ciljem stvaranja jedinstvenog iskustva gostiju i posetilaca:

  • Dolazak – Intimno iskustvo dolaska inspirisano je ulaznom kapijom u Siheyuan dvorište, koja deluje kao posrednik između unutrašnjeg i spoljašnjeg sveta.

  • Lobi - Otvoreni prostor sa sofama i opuštenom atmosferom. Materijalizacija lobija budi sećanje na plavu ciglu/kamen kao arhetip Hutong-a, čime se sjedinjuje sa okolnim kontekstom i idejom Siheyuan-a.

  • Paravani – Okružuju dvorište i služe kao posrednik za stvaranje atmosfere, senki i suptilne promene materijala između unutrašnjeg i spoljašnjeg sveta.

  • Dvorište - Unutrašnje utočište i srce prostora. Daje svetlost i karakter svim okolnim prostornim funkcijama. Dok boravi u svom parčetu raja, posetilac kontemplira i uživa u svim promenama godišnjim doba, dana i noći.

  • Prostor - Punina praznine prostora dvorista, istovremeno daje osecaj slobode, udobnosti i mogucnost stvaranja novog i nepredvidivog, što ga čini fleksibilnim i funkcionalnim.

 

bottom of page