top of page

Fruškogorska kuća
Fruška gora | Srbija

Kategorija 
Program 
Tema 

Godina 
Površina 
Status 
Saradnici 


 

Stanovanje
Vikendica
Mimikrija
2021
150m2
Konkurs
Iva Marković 

U cilju očuvanja integriteta kulturnog prirodnog pejzaža, opština Irig planira izgradnju tipskih kuća za odmor na Fruškoj gori. Odgovor na zadatu temu porodičnog stanovanja je razvijen kroz koncept mimikrije, koji podrazumeva objekat ideološki orjentisan u budućnost, ali i u potpunosti prostorno integrisan u postojeći ruralni kontekst, što rezultira stvaranjem inspirativne atmosfere i humanog okruženja prilagođenog za različite vrste korisnika.

 

Tema projekta je reaktivacija prostornog koncepta tradicionalne sremske porodične kuće kroz funkciju, program, materijalizaciju i samoodrživost. Cilj je da se otkriju novi vrednosni elementi i kvaliteti udobnosti pod savremenim potrebama i okolnostima. Savremen arhitektonski izraz, oblikovanje i materijalizacija fruškogorske kuće, koncipirani su u skladu sa samoodrživim tendencijama i vernakularnim karakterom objekta, sa idejom da postane prepoznatljiv simbol od značaja za lokalnu zajednicu, mesto Irig i Frušku Goru.

Prostorna kompozicija kuće je formirana od dve nezavisne, ali uzajamno povezane prostorne jedinice: glavnog objekta porodične kuće za odmor i pomoćnog objekta sa sobama za iznajmljivanje koje po potrebi mogu promeniti namenu u studio/radionice ili drugi fleksibilni prostor u skladu sa potrebama savremenog čoveka. Osnovnu formu objekta čini elegantni korpus formiran od dva etažna nivoa objedinjena u jedinstvenu celinu i postavljena na laki postament, transparetni nivo prizemne etaže.

U kontekstu zahteva za racionalizacijom rešenja, ali i za ostvarenjem visoke estetike objekta, elegantna forma je dodatno estetizovana tradicionalnim elementima arhitekture sremskog područja (ognjište, krov, trem), kao I savremenim fasadnim perforiranim panelima, koji pored svoje tehničke uloge zaštite od insolacije, imaju dve dodatne funkcije, simboličku ulogu integracije savremenog objekta u lokalni kontekst i značajnu ulogu u estetici spoljnog oblikovanja, pošto svojom pokretljivošću, različitim položajima uslovljenim prilagodljivošću potrebama korisnika, značajno doprinosi dinamizaciji i konstantnoj promenljivosti kako spoljnog izgleda tako i atmosfere u unutrašnjim prostorima objekta. 

bottom of page