top of page

Commune
Peking | NR Kina

 

Kategorija 
Program 

Tema 
Godina 
Površina 
Status 
Saradnici 

Fotografija


 

Ugostiteljstvo
Pivnica - Restoran
Pivo
2021
430m2
Izvedeno
MQ Studio
TFB lighting
Commune 

Projekat je lociran u poslovno-komercijalnom centru Pekinga, u okviru kompleksa Taikoo Li Sanlitun koji je projektovao japanski arhitekta Kengo Kuma. Naš klijent je Commune, lanac pivnica-restorana sa objektima širom Kine koji je vrlo brzo postao jedno od omiljenih mesta okupljanja. Angažovani smo da Commune obučemo u novo odelo, da pomerimo lestvicu u dizajnu i kreiramo novi standard za sve buduće enterijere njihovih ugostiteljskih objekata. Shodno tome, osnovna težnja je da Commune dobije jednistveni prostorni identitet i karakter u skladu sa tipologijom i savremenim potrebama čoveka u datom kontekstu. 


Tematski koncept ima za cilj da, upotrebom metaforičnih elemenata arhitekture, prenese priču o fenomenu piva putem prostorno-vizuelnog narativa, te na taj način inicira senzualno korisničko iskustvo. Glavna ideja oblikovanja su svodovi, kao arhetipski elementi tradicionalne tipologije pivnice (Beerhall). Različiti volumeni svodova prate nepravilnu konfiguraciju i raster stubova samog prostora, ali ujedno i definišu prostorne funkcije i tematske celine.


Tokom rada na projektu, istraživanje nas je dovelo do jedinstvene mikrostrukture pivske pene i odlučili smo da ovaj detalj interpretiramo kroz projekat u vidu perforirane metalne mreže. Perforacija zakrivljenih površina svodova je izvedena u dva sloja koja se preklapaju. Tople nijanse osvetljene unutrašnje površine svoda su u kontrastu sa crnom bojom perforirane mreže, što daje svojevrstan oblik moire efekta u prostoru. Na svodovima je izveden dvostruki sistem osvetljenja, sa unutrašnje i spoljašnje strane perforacije. Na ovaj način smo dobili mogućnost kreiranja različitih ambijenata u skladu sa dobom dana, što je i bio jedan od projektnih zadataka. Paleta boja osvetljenja i materijala je inspirisana različitim nijansama boje piva, od svetlih ka tamnim, koje variraju u odnosu na prostornu funkciju.


Kombinovanjem svodova kao arhetipskih elemenata tradicionalne pivnice sa heksagonalnom matricom pivske pene, ljudima je omogućen neposredan ali suptilan uvid u tradiciju, kulturu i nauku o pivu. Prostor pivnice postaje ne samo mesto za zabavu i konzumaciju, već biva izmešten u kolektivni svet mašte, odakle se na osnovu doživljenog nose optimizam i inspiracija. 


Funkcionalni koncept se bazira na dva osnovna principa planiranja: a) Predviđene su dve podjednako važne zone za goste koje prate karakter samog prostora, b) Ove dve zone su dalje podeljene na manje prostore koji sadrže različite karaktere i atmosfere. Glavna ulazna zona se nalazi na jugu. Analizom svih postojećih objekata lanca Commune, ustanovili smo da je maloprodajni pult srce prostora oko koga sve gravitira, pa sme deo te uspešne poslovne strategije primenili u projektu. Bar se nalazi u severnoj zoni što podstiče ljude da koriste i prostore koje su smeštene dalje od glavnog ulaza. Ovakva strategija čini celo mesto podjednako živim i zauzetim. U zoni bara, predviđen je intimniji lounge prostor orijentisan ka terasi. Fleksibilna organizacija terase i mobilni komadi nameštaja, omogućavaju jednostavnu transormaciju prostora za potrebe organizovanja različitih događaja. Umetničko-edukativni karakter prostora, oplemenjen održivim materijalima u enterijeru, doprinosi podizanju svesti lokalne zajednice u pravcu humanijeg odnosa prema životnoj sredini.

bottom of page