top of page

Commune
Peking | NR Kina

 

Kategorija 
Program 

Tema 
Godina 
Površina 
Status 
Saradnici 

Fotografija


 

Ugostiteljstvo
Pivnica - Restoran
Pivo
2021
430m2
Izvedeno
MQ Studio
TFB lighting
Commune 

Commune je lociran u komercijalnom centru Pekinga, u okviru kompleksa Taikoo Li Sanlitun, arhitekta Kenga Kume. Osnovna težnja je da Commune pivnica dobije jednistveni prostorni identitet i karakter u skladu sa tipologijom i savremenim potrebama čoveka u datom kontekstu. Tematski koncept ima za cilj da prenese priču o fenomenu piva putem prostorno-vizuelnog narativa i metaforičnih elemenata arhitekture, te na taj način inicira senzualno korisničko iskustvo. 

 

Kombinovanjem svodova, kao arhetipskog elementa tipologije pivnice, sa fizičkom mikrostrukturom piva, korisnicima je omogućen neposredan, suptilan uvid u tradiciju, kulturu i nauku o pivu. Svodovi bivaju obloženi perforiranim metalnim panelima koji suptilno asociraju na mikrostrukturu pivske pene. Prostor pivnice postaje ne samo mesto za zabavu i konzumaciju, već biva izmešten u kolektivni svet mašte, odakle se na osnovu doživljenog nose optimizam i inspiracija. Umetničko-edukativni karakter prostora, oplemenjen recikliranim materijalima u enterijeru, doprinosi podizanju svesti lokalne zajednice u pravcu humanijeg odnosa prema životnoj sredini.

bottom of page