top of page
0V5A9719.jpg

Miloš Stojić

Dipl.inž.arh. / M.Arch

Miloš Stojić (1986, Beograd) je diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 2010. Iste godine, sa grupom kolega, organizuje izložbu pod nazivom Divergentna scena mladih, u cilju javnog uticaja i podsticaja izgradnje prostora kulture za mlade u skladu sa savremenim društvenim potrebama i okolnostima.

U proleće 2014. godine odlazi u Šangaj, NR Kina, gde stiče stručno usavršavanje i nova saznanja iz oblasti arhitekture u internacionalnom okruženju. Tokom ovog perioda, dve godine sarađuje sa danskom firmom Schmidt Hammer Lassen Architects, specijalizovanom za projektovanje objekata kulture, sa kojom osvaja prve nagrade na internacionalnim arhitektonskim konkursima. 

Tokom poslednje dve godine boravka u Kini, radi kao vodeći projektant za višestruko nagrađivani MQ Studio, jedan od najuspešnijih projektnih biroa u oblasti hotelijerstva i rezidencijalne arhitekture u Aziji. Leta 2021. godine, u Beogradu osniva projektni biro Ritam Arhitektura, sa vizijom da primeni znanje i iskustvo kroz arhitektonsku praksu u domenu savremenog kulturnog konteksta i društvene stvarnosti.

bottom of page